Γενικό Λύκειο Μολάων

…το σχολείο μας στο διαδίκτυο

Το σχολείο

 

Το Γενικό Λύκειο Μολάων καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του σημερινού Δήμου Μονεμβασίας. Δέχεται παιδιά από  Μολάους, Πάκια, Ελιά, Φοινίκι, Ασωπό, Παπαδιάνικα, Πλύτρα, Συκιά, Μεταμόρφωση, Ρειχιά, Απιδιά, Νιάτα, Αγ. Δημήτριο, Κυπαρίσσι κ.λπ.. Στο σχολείο φοιτούν σήμερα 196 μαθητές, από τους οποίους 80 στην Α΄ τάξη, 53 στην Β΄ και 63 στην Γ΄ και εργάζονται 17 εκπαιδευτικοί.