Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2020.

H διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες περιγράφονται στα παρακάτω αρχεία σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis

Δελτίο Τύπου

2377. ΝΕΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση

2379. ΠΑΛΑΙΟ ΓΕΛ εγκύκλιος Αίτηση-Δήλωση

2378. Εγκύκλιος Δικαιολογητικά Προφορική εξέταση ΓΕΛ