Οι καθηγητές

Παπαευριπίδου Άδωνις (Οικονομικών) (Διευθυντής)

Κρυπωτού Αδαμαντία (Φιλόλογος) (Υποδιευθύντρια)

Κότσαλης Νεκτάριος (Θεολόγος)

Ανδρικόπουλος Ανδρέας (Φιλόλογος)

Παράσχου Μάρθα (Φιλόλογος)

Τούντας Δημήτριος (Φιλόλογος)

Γκίκα Αικατερίνη (Φιλόλογος)

Αλεξανδρής Αθανάσιος (Μαθηματικός)

Κρυπωτός Αντώνιος (Μαθηματικός)

Ανδρεσάκης Δημήτριος  (Μαθηματικός)

Παπούλης Χρήστος  (Μαθηματικός)

Καραστατήρης Παναγιώτης (Χημικός)

Τερζιώτης Παναγιώτης (Φυσικός)

Βουχάρα Ελένη (Αγγλικών)

Τύρκος Ιωάννης (Φυσικής Αγωγής)

Μαρτσούκου Ιωάννα (Οικονομικών)

Τριτάκη Αναστασία (Κοινωνιολόγος)

Ναστάκος Μιχαήλ (Πληροφορικής)