Το σχολείο μας

 

Το Γενικό Λύκειο Μολάων καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα του σημερινού Δήμου Μονεμβασίας. Δέχεται παιδιά από  Μολάους, Πάκια, Ελιά, Φοινίκι, Ασωπό, Παπαδιάνικα, Πλύτρα, Συκιά, Μεταμόρφωση, Ρειχιά, Κυπαρίσσι κ.λπ.. Στο σχολείο φοιτούν σήμερα 176 μαθητές, από τους οποίους 61 στην Α΄ τάξη, 65 στην Β΄ και 50στην Γ΄ και εργάζονται 17 εκπαιδευτικοί.