ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Οδηγίες σχετικές με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορείτε να βρείτε εδώ.